18.10.10

Stopp hogst av regnskogen!

Jeg har blitt litt inspirert av boken jeg leser, tenkte jeg kunne argumentere litt for bokens sak som jeg synes vi må fokusere mer på. Global oppvarming er et omdiskutert tema i dag, hogst av regnskog står alene for 15-20 % av verdens utslipp av CO2. Det store utslippet er et godt argument i seg selv for å stoppe hogst av regnskog, men det finnes også mange andre gode grunner.


Hvert år forsvinner rundt 130 000 km regnskog, dette tilsvarer ca. halve Norges areal, og med skogen forsvinner også 150 dyre- og plantearter hver dag. Opprinnelig dekket regnskogene omtrenet 13 % av jordens overflate, i dag er dette tallet blitt mer enn halvert, i tillegg er mye av skogen som er igjen skadet. Vi kan ikke la regnskogen forsvinne, den har en veldig stor betydning for oss. Ikke bare er regnskogen viktig for klimaet vårt, men den huser også 50 - 80 % av verdens arter og er hjem for rundt 1000 urfolksgrupper. Regnskogen er verdens eldste økosystem og ses på som et biologisk skattkammer, som kan gi menneskeheten mat og medisinplanter. Kun 5 % av regnskogen har blitt utforsket, hvem vet, kanskje vi finner en art som kan kurere AIDS?

Hogst av regnskogen er ikke bare ødeleggende for oss, og de som bor i skogen, men det er også etisk galt. Har vi rett til å drepe og utrydde arter som kan gi oss stor nytte, jage urfolk fra deres leveområder til slummen i storbyene, og ødelegge kloden? Vi har makt til å gjøre dette, men har vi rett til det? Hvorfor vil vi ødelegge noe som er en grunnlegende forutsetning for liv på jorden, inkludert vårt eget liv? Ødeleggelse av regnskogen i forbindelse med utvinning av olje, beitemarker og plantasjer bringer oss kortsiktig rikdom, men ikke i det lange løp. Snart vil regnskogen være borte, og med den millioner av arter, da vil vi sitte igjen med en fattigere verden ulik den vi kjenner i dag. Burde vi ikke ta vare på det som er igjen av skogen, og heller utnytte den på en bærekraftig måte?


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar